Назад /

Публічна оферта

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, зображення яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту.

Продавець, що має намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://plod.net.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. Загальні положення

Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://plod.net.ua/ у відповідному розділі на посилання "Оформити замовлення", означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на посилання "Оформити замовлення", яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство.

1.5. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в ці Умови. Зміни Умов набувають чинності після їх публікації на Веб-сайті https://plod.net.ua/ та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації.

1.6. Вся текстова інформація та графічні зображення товарів, що розміщуються на Веб-сайті https://plod.net.ua/, є власністю Продавця або його контрагентів. Перегляд інформації або роздруківка сторінок Сайту дозволяється тільки для особистого використання.

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

2.1.1. Сайт - веб-сайт, що має адресу в мережі Інтернет https://plod.net.ua/, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити купівлю бажаного Товару.

2.1.2. Сторони - Продавець і Покупець, які уклали цей Договір на умовах, викладених нижче.

2.1.3. Покупець – фізична або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на нижчевказаних умовах.

2.1.4. Продавець - суб’єкт господарювання фізична особа-підприємець яка, згідно з цим Договором, реалізує Покупцю Товар шляхом розміщення на Сайті інформації про Товари, які можна замовити.

2.1.5. Акцепт – створення та підтвердження Замовлення Покупцем, яке в подальшому підтверджене Продавцем.

2.1.6. Замовлення - вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем через форму Сайту та підтверджений Продавцем.

2.1.7. Передзамовлення - виявлення Покупцем наміру придбати той чи інший Товар до фактичної появи цього Товару у продажу.

2.1.9. Товар - марки, гібриди, сорти, у тому числі насіння овочів, квітів, саджанці рослин, засоби захисту рослин, добрива, та інше.

2.1.10. Особистий кабінет - сервіс, за допомогою якого Покупець має можливість отримати інформацію про зроблені замовлення, покупки, статус замовлення Покупця, а також про інші активності, що здійснюються Покупцем на Сайті.

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Покупець, який бажає купити Товар, оформляє Замовлення через форму Сайту. Оформити Замовлення на Сайті можуть Покупці, які ввели необхідні дані про себе, в тому числі контактний номер телефону. Покупець повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого ним Товару. Покупець має право зареєструватися на Сайті тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3. Покупець, який зареєструвався на Сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіна і пароля третім особам.

4. Предмет Договору

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує Товари на умовах Договору.

4.2. Право власності на замовлений Товар переходить до Покупця після моменту оплати останнім повної вартості Товару та фактичної передачі Товару Покупцю. Ризик випадкової загибелі Товару або його пошкодження переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

5. Ціна Товару та порядок оплати Товару

5.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку та зазначаються на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення та не включають вартість доставки. Ціна Товару вказується в національній валюті України - гривні.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було підтверджено (Покупець отримав телефонний дзвінок або інше повідомлення, які підтверджують Замовлення), за виключенням випадків здійснення Передзамовлення, яке буде фактично виконане не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту його підтвердження. У такому випадку, якщо Покупцем було здійснено передоплату (повну чи часткову), однак, його не влаштовує оновлена ціна за Передзамовленням, Продавець зобов’язується повернути Покупцю передплачені грошові кошти протягом 7 (семи) календарних днів з часу висунення Покупцем вимоги про повернення грошових коштів передоплати.

5.3. Остаточна ціна Товару визначається з урахуванням можливих знижок які встановлюються на час проведення певної акції.

5.4. Основні характеристики Товару вказуються на Сайті.

5.5. Найменування Продавця Товару зазначається у відвантажувальних документах на Товар. Претензії за Договором можуть бути надіслані Покупцем на зазначену в Договорі електронну пошту.

5.6. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України - гривні такими способами:

5.6.1. Передплата - перерахування грошових коштів, після підтвердження замовлення, на банківський рахунок Продавця перед відправкою Товару (онлайн-оплата або відправка СМС-повідомлення з реквізитами для оплати). Максимальний розмір замовлення, оплата якого здійснюється способом передплати, не може перевищувати 5 000 (п’ять тисяч) грн.

5.6.2. при отриманні Товару у відділеннях поштових або транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок у гривнях у сумі, що відповідає підтвердженому Продавцем Замовленню (післяплата).

5.7. При не надходженні грошових коштів, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення та не видавати Замовлення Покупцю у відділенні транспортних компаній.

5.8. При анулюванні Замовлення або проведенні повернення Товару передплачені грошові кошти підлягають поверненню Покупцю.

5.9. Продавець здійснює повернення онлайн-передоплати грошових коштів виключно на поточний рахунок (IBAN) Покупця з якого було здійснено оплату Товару після заповнення Покупцем Заяви на повернення грошових коштів. З формою Заяви можна ознайомитися за нижчезазначеним посиланням: https://plod.net.ua/zayavka_na_vozvrat_sredstv/.

5.10. У випадку оплати Товару відповідно до СМС-повідомлення за реквізитами грошові кошти повертаються на ті реквізити покупця, які вказані Покупцем у Заяві на повернення грошових коштів, або шляхом готівкового повернення грошових коштів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» після заповнення Покупцем вищезазначеної Заяви на Сайті.

5.11. Термін повернення грошових коштів становить до 7 (семи) робочих днів після отримання Продавцем належним чином заповненої Заяви на повернення грошових коштів.

5.12. При повернені грошових коштів Продавець, з метою попередження шахрайських дій, вправі вимагати від Покупця дані поточного рахунку (IBAN), з якого було здійснено оплату Товару, та інші необхідні реквізити. При цьому, Продавець зобов’язується перед Покупцем здійснювати заходи забезпечення конфіденційності отриманих персональних даних Покупця.

5.13 Шахрайство (або його спроби) в тому числі з використанням платіжних систем чи будь яких інших способів оплати товару та повернення коштів, тягнуть за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України. З метою запобігання шахрайства (або його спроби) в тому числі із використанням платіжних систем (онлайн-оплат) чи будь яких інших способів оплати товару, Продавець має право вимагати у Покупця документи, що засвідчують його особу та/або підтверджують факт оплати ним товару. У випадку ненадання зазначених документів, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення та/або не видавати його Покупцю у відділенні транспортної компанії.

6. Оформлення Покупцем Замовлення

6.1. Оформлення Покупцем Замовлення на Товар здійснюється шляхом послідовного вчинення на Сайті таких дій: вибору необхідного Покупцю асортименту Товарів, його кількості; введення необхідних даних про себе, в тому числі контактного номера телефону та адреси електронної пошти; погодження умов даного договору та кліка по посиланню «Оформити Замовлення».

6.2. Після оформлення Замовлення Продавець, зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення та уточнення його деталей. Непідтверджене Замовлення не підлягає виконанню.

6.3. Замовлення може бути оформлене (стати активним для оформлення) лише при замовленні Товару на мінімальну порогову суму, зазначену на Сайті.

6.4. Факт оформлення Замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на здійснення йому телефонних дзвінків та/або надсилання повідомлень з метою інформування Покупця про статус його Замовлення, здійснення опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців, повідомлення про проведення акцій, надання знижок, тощо.

6.5. Окрім безпосередньо телефонних дзвінків, такі інформування, опитування та пропозиції можуть надсилатися як у формі SMS-повідомлень, так і за допомогою електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, у тому числі таких як, Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Покупець має право відмовитися від отримання таких повідомлень. Покупець, який придбав Товар (оформив Замовлення), розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у правовідносини на умовах Договору.

6.6. У разі, якщо Покупець, в тому числі, але не виключно, порушує умови Договору, не приймає доставлене Замовлення без поважних причин, не дотримується умов оплати, не здійснює повернення Продавцю товару при поверненні Покупцю сплачених ним за Товар коштів, при розгляді заяв, скарг та претензій Покупець не надає відповідну інформацію, матеріали, докази, тощо, що у нього запитуються та які є необхідні для об’єктивного розгляду таких заяв, скарг чи претензій, здійснює, по відношенню до Продавця чи його представників образи, неетичні або конфліктні дії, тощо, то Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від подальшої співпраці з Покупцем, відмовити Покупцю в укладенні Договору та прийманні його Замовлення до виконання.

6.7. Продавець має право в односторонньому порядку анулювати Замовлення Покупця, в тому числі і Передзамовлення, про що останній повідомляється шляхом SMS-повідомлення або за допомогою електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

7. Акції та промо-коди

7.1. Акції

7.1.1. Продавець має право проводити акції на умовах, розміщених на Сайті. Умови таких акцій можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без згоди Покупцем шляхом розміщення таких змін на Сайті.

7.2. Промо-коди

7.2.1. Покупець має право використовувати Промо-коди, надані йому на умовах, встановлених цим Договором.

7.2.2. Промо-код являє собою послідовність символів, активація якого при Замовленні Товару надає Покупцю знижку на Товар. Промо-код не є платіжним засобом.

7.2.3. Покупець має право використовувати Промо-код тільки за умови оплати при здійсненні Замовлення. При здійсненні одного Замовлення можна використати тільки один Промо-код.

7.2.4. Кожен Промо-код обмежений терміном дії. Продавець без узгодження і повідомлення Покупця має право змінити термін дії Промо-кода.

7.2.5. Промо-код не можна використовувати разом з будь-якими іншими акційними та/або спеціальними пропозиціями, якщо інше не встановлено Продавцем.

7.2.6. Кожен Промо-код може бути використаний тільки один раз.

7.2.7. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження анулювати Промо-коди, обмежувати їх застосування, а також обмежити використання Промо-кода конкретними Покупцями без пояснення причин.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Продавець зобов'язується:

8.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити виконання повною мірою всіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п.11 цього Договору.

8.1.2. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їх конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акцептуючи цей Договір, Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю обробляти свої персональні дані.

8.1.3. Продавець поводиться з персональними даними Покупця на умовах, встановлених у Політиці конфіденційності, яка доступна за посиланням https://plod.net.ua/about/politika-konfidentsialnosti/ і є невід'ємною частиною цього Договору. Укладаючи цей Договір, покупець підтверджує, що він ознайомився і приймає умови Політики конфіденційності.

8.1.4. Здійснити заміну товару або повернути кошти у розмірі вартості посадкового матеріалу згідно з п. 8.4.2. у разі належного доказу Покупцем пересорту, невідповідності Товару сорту та/або виду, а також після цвітіння або плодоношення.

8.1.5. У разі відмови Покупцем від отримання Товару згідно з п.8.4.4. Договору повернути грошові кошти на вказаний Покупцем розрахунковий рахунок у порядку, на умовах та у строки передбачені цим Договором.

8.2. Продавець має право:

8.2.1. Змінювати цей Договір, ціни на Товар і тарифи на супутні послуги, способи і строки оплати та доставки Товару в односторонньому порядку, розмістивши інформацію про них на сторінках Сайту. Всі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

8.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем. Продавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно запобігати, виявляти, та припиняти такі факти.

8.2.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

8.2.4. Перед постачанням замовленого Покупцем Товару Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого Товару. Продавець має право відмовити Покупцю в доставці Товару за відсутності такої оплати.

8.2.5. Продавець має право не здійснювати доставку Товару Покупцю за адресою вказаною при оформленні Покупцем Замовлення.

8.2.6. Продавець має право провести обмеження одночасно доставленого Покупцю Товару.

8.2.7. Використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

8.2.8. Отримувати інформацію про ip - адресу відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача і не підлягає передачі третім особам.

8.2.9. Продавець вправі надсилати Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою sms-розсилок, електронної пошти, а також у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram з інформацією про знижки, акції, нові надходження.

8.2.10. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.8.3.1, п.8.3.2 та п.8.3.3 цього Договору.

8.2.11. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на Сайті в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на Сайті.

8.2.12. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товару: якщо будуть виявлені пошкодження або неповна його комплектація при отриманні Товару, що повертається Покупцем; якщо придбаний Покупцем Товар є належної якості, та включений до «Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)» затвердженому ПКМУ №172 від 19.03.1994 року.

8.3. Покупець зобов'язується:

8.3.1. До моменту укладення цього Договору ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, в тому числі з цінами на Товар, запропонованими Продавцем на Сайті.

8.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцю замовленого ним Товару, у тому числі інформацію фінансового характеру необхідну для здійснення взаєморозрахунків, зокрема щодо повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупцю.

8.3.3. Оплатити замовлений Товар та його доставку на умовах цього Договору.

8.3.4. У момент отримання Товару в поштовій або транспортній компанії Покупець зобов'язаний перевірити його за кількістю, комплектністю та видом відповідно до Замовлення та інформації зазначеної в товаросупровідних документах. У випадку виявлення невідповідності фактичного вмісту відправлення здійсненому Замовленню та/або інформації зазначеній у товаросупровідних документах щодо кількості, комплектності та виду замовленого Товару, Покупець зобов’язаний невідкладно, з залученням представників поштової або транспортної компанії (кур’єра), скласти відповідний Акт щодо невідповідності фактичного вмісту посилки. Претензії щодо невідповідності кількості, комплектності та виду замовленого Товару які не оформлені під час отримання Товару у відділенні поштової або транспортної компанії та не підтверджені її представниками (кур’єром) у відповідному Акті – до розгляду не приймаються. У випадку виявлення Покупцем, при отриманні Товару, пошкоджень цілісності упаковки (транспортувальної тари) в якій доставлявся Товар, Продавець не несе за це відповідальності перед Покупцем. В такому випадку Покупець вправі звернутись до транспортної компанії з окремою претензією по даному приводу.

8.3.5. У випадку отримання Товару через поштомати компанії «Нова Пошта» або будь-які інші аналогічні сервіси, які дозволяють Покупцю забирати Замовлення самостійно, без відвідування поштової або транспортної компанії, Претензії щодо невідповідності кількості, комплектності та виду замовленого Товару, мають бути подані Покупцем не пізніше 3 (трьох) денного строку з моменту отримання Замовлення. Претензії подані після сплину зазначеного 3 (трьох) денного строку – до розгляду не приймаються.

8.3.6. Не менше ніж протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання Товару зберігати документи підтверджуючі факт придбання Товару (акт приймання-передачі, видаткову накладну, товарний чек, фіскальний чек тощо).

8.3.7. Повернути Продавцю придбаний товар, за який останнім здійснено повернення коштів Покупцю.

8.4. Покупець має право:

8.4.1. Вимагати від Продавця передачі якісного Товару в порядку, на умовах і в строки передбачені цим Договором.

8.4.2. Звернутися до Продавця у разі виявлення пересорту, невідповідності Товару, або якщо Товар не задовольнив за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Строк для такого звернення становить 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару. При цьому, обмін Товару належної якості (повернення коштів) провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики (не допущено порушень цілісності його заводської упаковки), а також збережено розрахунковий документ, наданий Покупцю разом з проданим Товаром. Стосовно такої категорії Товару як посадковий матеріал, а саме: саджанці, розсада, насіння, цибулини, міцелії грибів, тощо, Покупець може звернутися до Продавця протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів від дати отримання Товару, але не більше ніж до моменту цвітіння або плодоношення, коли стане явним та Покупець повинен буде зрозуміти, що поставлена рослина не відповідає замовленому виду та/або сорту.

8.4.3. На належний порядок обслуговування і захист персональних даних.

8.4.4. Відмовитися від отримання Товару в поштовій або транспортній компанії, у разі невідповідності Товару Замовленню. У разі 100% передоплати Покупець на підставі Заяви на повернення грошових коштів має право на повернення грошових коштів на зазначений Покупцем розрахунковий рахунок.

8.5. Сторони мають право користуватися іншими правами та обов'язки передбаченими чинним законодавством України.

9. Доставка Товару

9.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється в порядку, на умовах та в строки, узгоджені Сторонами при підтвердженні Замовлення, і на умовах викладених у розділі Сайту «Доставка і Оплата» https://plod.net.ua/about/payments-and-deliveries/, які є невід'ємною частиною цього Договору. Якщо Покупець не отримує Замовлення в поштовій або транспортній компанії в узгоджений строк, Продавець має право анулювати Замовлення без додаткового інформування Покупця. У разі якщо Замовлення передплачено, грошові кошти повертаються Покупцю з вирахуванням транспортних витрат за пересилання Товару та у встановлений цим Договором строк.

9.2. Кур'єрська доставка може бути здійснена Продавцем за будь-якою вказаною Покупцем адресою (адресна доставка).

9.3. Доставка Товару Покупцю здійснюється на умовах, викладених у розділі Сайту «Доставка і Оплата» https://plod.net.ua/about/payments-and-deliveries/, які є невід'ємною частиною цього Договору. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він ознайомився і приймає такі умови.

9.4. Вартість доставки Товару фіксована, не залежить від об’єму та ваги, і встановлюється Продавцем. Доставка Товару також може здійснюватися за рахунок Продавця у випадках, визначених ними в односторонньому порядку, в тому числі - при Замовленні Покупцем Товарів на суму, зазначену на Сайті в розділі «Доставка і Оплата».

9.5. Продавець організовує доставку Товару наступними способами:

9.5.1. Доставка ТОВ «Нова Пошта», а також доставка іншими поштовими або транспортними компаніями;

9.5.2. Покупець має право вибрати будь-який спосіб доставки відповідно до умов доставки, викладених у розділі Сайту «Доставка і Оплата»,в свій регіон виходячи зі своїх уподобань.

9.5.3. Вибір Покупцем способу отримання Товару через поштомат є можливим при додержанні наступних умов: внесения Покупцем передплати за Товар; при замовленні Товару таких габаритів, які не перевищують передбачені поштовими та транспортними компаніями (які надають послугу доставки через поштомат) габаритів для отримання Товару через поштомат. В разі, коли габарити замовленого Покупцем Товару виявляться більше вказаних вище габаритів, що в свою чергу унеможливить його отримання через поштомат та спричинить зростання вартості доставки, така доплата за доставку у відділення здійснюється Покупцем за власні кошти.

9.6. У разі відмови Покупця від Товару, а також у разі відсутності замовленого Товару, перерахована Продавцю передоплата за Товар, буде повернута Покупцю не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів від дати отримання Заяви на повернення грошових коштів.

10. Відкликання оферти

10.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснено Продавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань за вже укладеними Договорами.

11. Форс-мажор

11.1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору.

11.2. «Обставини непереборної сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативно-правових актів, що прямо або опосередковано впливають на яку-небудь зі Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій зі Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

11.3. Сторона, для якої настали або припинили дію форс-мажорні обставини зобов'язана протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту настання (припинення дії) цих обставин повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором про виникнення (припинення дії) форс-мажорних обставин та передбачуваний термін їх дії. Належним повідомленням Продавця є її офіційний лист на сторінці Сайта з відсиланням на документи, які підтверджують такі дії.

11.4. За відсутності своєчасного повідомлення про виникнення обставин непереборної сили така Сторона втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу виконання (або неналежне виконання) нею своїх зобов'язань за цим Договором.

11.5. Факт впливу форс-мажорних обставин на виконання Стороною своїх зобов'язань підтверджується документом Торгово-промислової палати України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

11.6. У разі якщо термін дії обставин непереборної сили продовжує свою дію більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі передоплати Продавець повертає Покупцям грошові кошти протягом 7 (семи) робочих днів з дня припинення цього Договору.

12. Відповідальність сторін

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Продавець несе відповідальність за схоронність Товару до моменту передачі Товару транспортній (поштовій компанії) для подальшого його відправлення Покупцю.

12.3. Продавець не несе відповідальності за:

12.3.1. стан посадкового матеріалу після здійснення Покупцем його посадки (висадки) у разі недотримання характеристик і особливостей саджанців і сортів;

12.3.2. приживлюваність саджанців, тому що вона залежить від сукупності зовнішніх факторів, включаючи, але не обмежуючись (наступним): освітлення ділянки, залягання ґрунтових вод, кислотної або лужної реакції, якістю ґрунту, поливом, підживленням, прийомів агротехніки, погодних умов у регіонах, мікрокліматів ділянки тощо;

12.3.3. наявність несуттєвих ушкоджень, які не впливають на загальне здоров'я або життєздатність рослини (незначне пошкодження кореня, пагонів, листя; невеликі подряпини; несуттєві надломи тощо);

12.3.4. недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцю, внаслідок порушення останнім умов поводження або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили;

12.3.5. незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей та екрани інших електронних пристроїв через які здійснюється Замовлення Товару (смартфони, планшети, тощо);

12.3.6. зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

12.3.7. порядок, способи та цілі (мету) подальшого використання Товару Покупцями після його придбання;

12.3.8. затримку і перебої в наданні послуг (обробки Замовлення і доставці Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

12.3.9. протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

12.3.10. передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

12.3.11. перед Покупцями у разі повних або часткових збоїв у роботі різноманітних каналів зв'язку загального користування через які здійснюється обмін інформацією між Сторонами за цим Договором, таких як, але не виключно: електронна пошта, будь-які месенджери (Вайбер, Телеграм, Вотсап) тощо.

12.3.12. перед Покупцями у разі повних або часткових збоїв у роботі Сайту і його компонентів, технічних несправностей протягом будь-якого часу, а також за відсутність можливості доступу Покупця до Сайту.

12.4. Покупець несе відповідальність:

12.4.1. за достовірність зазначеної при оформленні Замовлення інформації;

12.4.2. за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених вимог. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні Замовлення) та подальшої оплати Товару Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

13. Претензії та порядок повернення Товару

13.1. Після отримання Товарів відповідно до Замовлення, претензії щодо кількості, комплектності, якості сорту та виду Товару приймаються Продавцем згідно з п. 8.4.2. цього Договору.

13.2. Розгляд претензій здійснюється Продавцем за наявності документального підтвердження факту купівлі Товару передбаченого цим Договором згідно чинного законодавства України.

13.3. Повернення Товару здійснюється згідно з цим Договором та норм чинного законодавства України.

13.4. За фактом повернення Товару Продавець повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару Продавцем.

13.5. Не підлягають поверненню Товари належної якості, які закріплені у переліку Товарів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 року.

14. Дія Договору

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти - підтвердження Замовлення) і діє до повного належного виконання Сторонами, взятими на себе за ним зобов'язаннями.

14.2. Цей Договір може бути достроково припинено з підстав та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

14.3. Сторони погоджуються, що всі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів сумлінності, розумності і справедливості.

15. Інші умови

15.1. Всі спори, що виникають у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів або в порядку передбаченому чинним законодавством України.

15.2. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами України.

15.3. Веб-сайт створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через мережу Інтернет.

15.4. Використання ресурсу Сайту для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

15.5. Продавець має право змінювати цей Договір, ціни на Товар, способи, строки оплати і доставку Товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

15.6. Пропозиції, зауваження та претензії за цим Договором, а також Заяви на повернення коштів можуть бути надіслані Покупцями на електронну пошту: [email protected].

Топ 10 продажів 2024

Купують зараз


Ви успішно підписалися!

Код на знижку