Назад /

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку Інтернет-магазин plod.ua на доменному імені plod.net.ua може отримати про користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм та продуктів Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - суб’єкти уповноважені на управління сайтом які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» обов'язкова для дотримання Оператором або іншими особами, хто отримав доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет - магазину.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб - сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

1.1.8. «Третя особа» - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання сайту Інтернет-магазину означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації. Користувач підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

2.2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні нашого веб-сайту, відповідно до положень даних Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів-cookie при кожному наступному візиті.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.4. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину plod.net.ua. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті інтернет-магазину.

2.5. Адміністрація сайту не здійснює перевірку правдивості щодо персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

2.6. Перед тим, як розкрити на сайті персональну інформацію третьої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації відповідно до даних правил.

2.7. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Адміністрації сайту Інтернет-магазину за допомогою електронної пошти, SMS – повідомлень а також розсилок у сервісах обміну повідомленнями, що використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram, тощо.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач заповнює під час реєстрації на сайті інтернет-магазину.

3.2. Персональні дані, що відкриті для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину plod.net.ua, які містять наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. дата народження;

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача у разі доставки покупки кур’єрською доставкою.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

  • IP-адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташовано рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати для таких потреб:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для безпеки і заради запобіганню шахрайству.

4.1.5. Створення облікового запису для здійснення покупок.

4.1.6. Сповіщення Користувача Сайту інтернет-магазину щодо статусу Замовлення.

4.1.7. Обробка і отримання платежів, повернення коштів, тощо.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у разі виникнення проблем, що пов'язані з використанням Сайту інтернет-магазину.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди інформації щодо оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин, інформацію рекламного характеру та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.10. Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Інтернет-магазину для отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних через використання засобів автоматизації або без них.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку винятково з метою виконання замовлення Користувача, включаючи доставку Товару, також банківським установам, з метою забезпечення реалізації цивільно- правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбаний товар.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, що встановлені законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача щодо втрати або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту робить всі організаційні й технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або через розголошення персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати необхідну інформацію щодо персональних даних для користування Сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію щодо персональних даних у разі її зміни.

6.1.3. Припинити користуватися сайтом Інтернет-магазину у разі не згоди з цими умовами Політики конфіденційності.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію винятково для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника щодо результатів розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди суперечку буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди та завчасного повідомлення Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено у новій редакції Політики конфіденційності.

9.3. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь - якої частини даної Політики конфіденційності, інші її частини будуть залишатися чинними.

Топ 10 продажів 2024

Купують зараз


Ви успішно підписалися!

Код на знижку